Deltakerdatabase

Veiledning hurtigoppsett

Standard oppsett

Det er flere innstillinger som bør stilles inn for å få flere av utvidelsens funksjonertil å fungere. Denne siden leder deg gjennom de første stegene for å få utvidelsen satt opp riktig og å virke på nettstedet ditt. Det første du bør gjøre er å ha et generelt bilde over hvordan du vil at utvidelsen skal fungere, hvilken informasjon du trenger å samle inn og å lagre. Tenk også over hvordan brukerne dine vil se og samhandle med denne informasjonen.

Her er ett eksempel på hvordan du setter opp utvidelsen.

La oss si at du vil ha et registreringsskjema som samler en persons navn og e-postadresse. Når brukeren fyller ut og sender inn skjemaet, vil de bli tatt til en annen side og takket. En e-post vil bli sendt brukeren for å bekrefte registreringen og at de kan gå tilbake til sin registreringsside for å legge til mer data. En privat kobling til dette formålet blir automatisk oppgitt i e-posten.

Samtidig får administratorer få et e-postvarsel om registreringen som gir dem en direkte lenk til den nye posten.

Her er et eksempel på hvordan du setter opp utvidelsen.

 1. Plasser kodesnarveien "[pdb_signup]" på siden der du vil at påmeldingene skal vises.
 2. Gå til siden "Innstillinger" i utvidelsen og klikk på fanen "Registreringsskjema".
 3. Innstillingene for "takkesiden" settes til å peke til siden du vil sende brukerne etter at de har registrerer seg. Plasser kodesnarveien "[pdb_signup_thanks]" på den siden hvor det måtte passe.
 4. Når personen som registrerte seg klikker på lenken som er sendt dem på e-post, vil de gå til en side der de kan fylle ut resten av skjemaet med mer informasjon for sin post.
 5. Klikk på fanen "Registreringsskjema" og sett innstillingen "Registrering takkeside" til å peke til siden der du vil at brukerne skal sendes for å kunne redigere informasjonen sin. Plasser kodesnarveien [pdb_record] på denne siden. Kodesnarveien vil vise en tom side med mindre den er besøkt med den private koblingen til brukeren sendt i e-posten med kvitteringen for registrering.

Oppsett av side med deltakerliste og side med detaljer

Når noen besøker nettstedet, kan du vise dem en liste over personer som har registrert seg. Hvert navn på listen kan klikkes på for å ta brukeren til en detaljside som viser all offentlig informasjon i deres post. Dette er hvordan du setter det opp:

 1. Plasser "[pdb_list]" kodesnarveien på siden der du vil at listen over deltakere skal vises.
 2. På siden "Database admin" kan du sette hvilke felt som skal bli vist i listen og hvilken kolonne de vil være i. Dette er under feltet "Vis kolonne" i listeoverskriften. Gi hvert felt du vil vise et tall som bestemmer hvilken kolonne feltet vil vises i. Null betyr at feltet ikke vil vises i listen.
 3. På siden der du vil at poster med detaljer skal vises, plasserer du kodesnarveien "[pdb_single]". Denne siden vil ikke vise noe med mindre lenken med ID-koden blir brukt for å gå til siden. Her er et eksempel på hvordan lenken kan se ut:
  /deltakere/detalj?pid=27
 4. På siden med utvidelsens Innstillinger (lenke i venstre kolonne), under fanen "Visningsinnstillinger", kan du sette "Lenk til enkeltpost" i det feltet du ønsker å ha en lenke til siden med detaljer for posten. Bruk f.eks. "[first_name]/fornavn" der du vil at lenken til detaljsiden skal være.
 5. Deretter setter du "Enkeltpostside" til å peke til siden der du legger inn kodesnarveien "[pdb_single]".

Til slutt kan du gå til siden "Legg til deltaker" i adminpanelet og lage en testpost for å teste hvordan utvidelsen fungerer.